PNC s.c. Natryskiwanie Cieplne Powłok

Natryskiwanie łukowe

Schemat działania pistoletu łukowego, natryskiwanie łukowe
FOT1: Schemat budowy i działania pistoletu łukowego do metalizacji

     Przy natryskiwaniu łukowym źródłem ciepła wykorzystanym do stopienia materiału jest łuk elektryczny zajażony między końcówkami dwóch drutów podawanych równomiernie do urządzenia metalizacyjnego. Temperatura łuku jest wyższa niż przy natryskiwaniu płomieniowym i wynosi ok. 4000 - 5000oC. Sprężone powietrze wprowadzone centalnie w obszar łuku rozpyla i przyspiesza stopione cząstki metalu.

      Ze względu na wysoką wydajność procesu natryskiwanie łukowe stosuje się głównie do nakładania powłok antykorozyjnych cynkowych i aluminiowych na dużych konstrukcjach a także do nakładania metalowych powłok regeneracyjnych.

      Wysoka temperatura łuku może powodować większe wypalanie węgla i składników stopowych zawartych w stali niż przy natryskiwaniu płomieniowym.

     Do natryskiwania łukowego można stosować zarówno druty pełne, wykonane z danego stopu metalu, jak również druty proszkowe zawierające w otulinie stalowej mieszaninę proszków metali czy nawet dodatek węglików. Możliwe jest również natryskiwanie z wykorzystaniem dwóch drutów wykonanych z różnych materiałów. Własności użytkowe wytworzonych w ten sposób powłok są wypadkową własności zastosowanych materiałów.

Poniżej pokazano regenerację czopów wału napędowego statku za pomocą metalizacji łukowej stalą narzędziową: