PNC s.c. Natryskiwanie Cieplne Powłok

Powłoki o specjalnych właściwościach i zastosowaniach       Do tego typu powłok można zaliczyć:


    - Powłoki elektroizolacyjne pracujące w wysokich temperaturach, gdzie nie można zastosować izolatorów z tworzyw sztucznych. Są to powłoki z czystego tlenku aluminium (Al2O3). Przykłady zastosowań: wzbudniki do hartowania indukcyjnego, pręty grzewcze pras do wyciskania aluminium, głowice do produkcji waty cukrowej itp.


     - Powłoki żaroodporne i bariery cieplne. Są to powłoki z dwutlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem wapnia lub trójtlenkiem itru (typu ZrO2+CaO oraz ZrO2+Y2O3) mające bardzo mały współczynnik przewodzenia ciepła. Specjalne wykonanie tych powłok zapewnia jednocześnie ich odporność na udary cieplne - szoki termiczne (np. dysze silników odrzutowych), 


      - Powłoki przewodzące na izolatorach (np. natryskane ścieżki z miedzi na podłożu ceramicznym),


      - Powłoki dekoracyjne z miedzi, brązu, mosiądzu na dowolnym podłożu (np. na betonie czy gipsie),


      - Powłoki nieiskrzące (np.: mosiądz, brąz,  aluminium) np.:na elementach maszyn górniczych


      - Powłoki antyerozyjne i odporne na korozję wysokotemperaturową w energetyce (powłoki na ścianach kotłów fluidalnych, kolanka przegrzewaczy pary, dna sitowe, wymienniki ciepła, zawory parowe, łopatki turbin parowych, turbiny silników odrzutowych)),


      - powłoki chroniące przed ciekłym metalem czy szkłem w hutnictwie (elementy narzędzi stykających się okresowo z ciekłym metalem, formy szklarskie itp.) .