PNC s.c. Natryskiwanie Cieplne Powłok

Tolerancje i pasowania wałków i otworów


Tolerancja wymiaru określa zakres, w którym musi się mieścić wymiar rzeczywisty części.

             T = B - A   

 gdzie:  A - wymiar graniczny dolny

             B - wymiar graniczny górny


Odchyłkę górną oblicza się jako różnicę wymiaru granicznego górnego i wymiaru nominalnego.


Odchyłkę dolną oblicza się jako różnicę wymiaru granicznego dolnego i wymiaru nominalnego.


Odchyłki mogą mieć wartości dodatnie lub ujemne w zależności od okoliczności.


1. Układ pasowań normalnych dla wymiarów od 0 do 500 mm:

układ pasowań normalnych dla wymiarów od 0 do 500 mm. tolerancja i pasowanie otworów i wałków


2. Odchyłki wałków i otworów pasowań normalnych na zasadzie stałego otworu dla wymiarów w zakresie od 0 do 500 mm:

odchyłki wałków i otworów pasowań normalnych na zasadzie stałego otworu - tolerancja otworu H6

odchyłki wałków i otworów pasowań normalnych na zasadzie stałego otworu - tolerancja otworu H7

odchyłki wałków i otworów dla pasowań normalnych na zasadzie stałego otworu - tolerancja otworu H8