PNC s.c. Natryskiwanie Cieplne Powłok

Natryskiwanie naddźwiękowe HVOF

Schemat działania pistoletu naddźwiękowego HVOF, natryskiwanie naddźwiękowe
FOT1: Schemat budowy i działania pistoletu do natrysku naddźwiękowego HVOF

    W procesie natryskiwania naddźwiękowego wykorzystuje się strumień gazu wytwarzony w wyniku mieszanie i zapalanie tlenu i paliwa (gazowego lub płynnego) w komorze spalania, co zapewnia szybki wypływ gazu pod wysokim ciśnieniem przez dyszę. Prędkość wypływającego gazu przekracza prędkość dźwięku (330m/s). Do tego strumienia wprowadzany jest materiał powłokowy w postaci proszku. Ziarna proszku przelatując przez płomień nagrzewają się powyżej temperatury granicy plastyczności i ulegają szybkiemu przyspieszeniu. Krótki czas przebywania w strumieniu gazów ogranicza proces utleniania cząstek proszku i zmian ich składu fazowego. Dzięki temu możliwe jest nakładanie powłok o bardzo małej porowatości (0,5 - 2%), niskim utlenieniu i bardzo dobrej przyczepności do podłoża.

     Natryskiwania naddźwiękowe stosuje się obecnie głównie do nakładania powłok węglikowych na bazie węglika wolframu WC-Co lub węglika chromu Cr3C2-NiCr. Powłoki te mają większą twardość niż w przypadku natryskiwania plazmowego, gdyż ze względu na niższą temperaturę procesu następuje mniejsze wypalanie węgla z fazy węglikowej.

     Powłoki z węglika wolframu mogą pracować w temperaturze do 500oC, a powłoki z węglika chromu do 870oC.

     Dzięki małemu utlenieniu i dużej spoistości możliwe jest też wytważanie tą technologią miedzianych powłok przewodzących prąd.